Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thúc liên hệ giữa chu kì và tần số

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 34:

Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thúc liên hệ giữa chu kì và tần số.

Bài làm:

Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây.

. (Hz).

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021