Giải câu 2 bài 39: Độ ẩm của không khí sgk vật lí 10 trang 213

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 213 - sgk vật lí 10

Độ ẩm tỉ đối là gì? Viết công thức và nêu ý nghĩa của đại lượng này.

Bài làm:

  • Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:

f=.100%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021