Giải câu 2 bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng sgk vật lí 10 trang 173

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 173 - sgk vật lí 10

Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích không? Tại sao?

Bài làm:

Không. Vì lực tương tác giữa các phân tử khí lí tưởng được bỏ qua nên thế năng phân tử của các phân tử khí lí tưởng bằng 0. Nội năng khí lí tưởng chỉ còn là động năng của các phân tử khí lí tưởng nên nội năng của một lượng khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào thể tích của khối khí.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021