Giải câu 8 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình sgk vật lí 10 trang 187

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 187 - sgk vật lí 10

Tại sao kim cương và than chì đều được cấu tạo từ các nguyên tử cacbon, nhưng chúng lại có các tính chất vật lí khác nhau?

Bài làm:

Kim cương và than chì là các chất rắn được cấu tạo từ cùng nguyên tử cacbon nhưng có cấu trúc tinh thể khác nhau, nên chúng có những tính chất không giống nhau. Kim cương rất cứng và không dẫn điện, còn than chì khá mềm và dẫn điện.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021