a) Tính momen của ngẫu lực

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 118 sgk vật lí 10

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn (Hình 22.6a SGK)

a) Tính momen của ngẫu lực

b) Thanh quay đi một góc . Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b SGK). Tính momne ngẫu lực

Bài làm:

a)

Momen ngẫu lực là: M = F.d = 1.4,5. = 0,045 N.m

b)

Cánh tay đòn của ngẫu lực là: d’ = d.cos(30) = 4,5. = 2,25$\sqrt{3}$ cm

Momen ngẫu lực là: M’ = F.d’ = 1. 2,25.$10^{-2}$ = 0,0225 N.m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021