Hệ cô lập là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 126 sgk vật lí 10

Hệ cô lập là gì?

Bài làm:

Hệ cô lập (Hệ kín): Hệ không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc các ngoại lực tác dụng lên hệ cân bằng nhau.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021