Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 136 sgk vật lí 10

Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.

Bài làm:

Vận tốc của vật là:

Động năng của vật là: (J)

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021