Tốc độ trung bình là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 15 sgk vật lí 10

Tốc độ trung bình là gì?

Bài làm:

Tốc độ trung bình là đại lượng cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động và được xác định bằng thương số giữa quãng đường đi được với thời gian chuyển động.

. (m/s).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021