Chuyển động nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK trang 34:

Chuyển động nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

A. chuyển động của một con lắc đồng hồ.

B. chuyển động của một mắt xích xe đạp.

C. chuyển đônnjg của cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe, xe chạy đều.

D. chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe chạy đều.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021