Giải câu 6 trang 15 sgk: Trong chuyển động thẳng đều

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 15 sgk vật lí 10

Trong chuyển động thẳng đều

A. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với tốc độ v.

B. tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v.

C. tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

D. quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021