Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 64 sgk vật lí 10

Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng.

Bài làm:

Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

Tính chất:

Là một đại lượng vô hướng, dương và không thay đổi với mỗi vật.

Khối lượng có tính chất cộng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021