Vecto vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 sgk vật lí 10

Vecto vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

Bài làm:

Vecto vận tốc tức thời: là đại lượng đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương, chiều.

Đặc điểm:

Gốc: tại vật chuyển động;

Hướng: là hướng của chuyển động

Độ dài: tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó.

Độ lớn của vận tốc tức thời: .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021