Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 27 SGK - vật lí 10

Viết công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.

Bài làm:

Vận tốc trong chuyển động rơi tự do: v = g.t, trong đó g là gia tốc rơi tự do.

Quãng đường đi được trong chuyển động rơi tự do: S =.g.t2 (m).

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021