So sánh thế năng tại M và N

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 141 sgk vật lí 10

Trong hình 26.5, hai vật cùng khối lượng nằm ở hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và N.

Bài làm:

Từ hình vẽ, ta thấy M, N có cùng độ cao nên Wt M = W t N

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021