Nêu những đặc điểm vecto vận tốc của chuyển động tròn đều

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 34 SGK - vật lí 10

Nêu những đặc điểm vecto vận tốc của chuyển động tròn đều.

Bài làm:

Đặc điểm của vecto vận tốc của chuyển động tròn đều:

  • Gốc: tại vật
  • Phương: Tiếp tuyền với quỹ đạo.
  • Chiều: luôn thay đổi và cùng chiều chuyển động.
  • Độ lớn:
  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021