Chuyển độn thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 22 sgk vật lí 10

Chuyển độn thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

Bài làm:

Chuyển động thẳng nhanh dần đều: Có độ lớn của vận tốc tức thời tăng dần đều theo thời gian.

Chuyển động thẳng chậm dần đều: Có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021