Giải câu 6 Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo Định luật Húc

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 74 vật lý lớp 10

Treo một vật có trọng lượng 2,0 N vào một lò xo, lò xo dãn ra 10 mm. Treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn 80 mm.

a. tính độ cứng của lò xo.

b. tính trọng lượng chưa biết.

Bài làm:

a. Độ cứng của lò xo là: (N/m).

b. Trọng lượng chưa biết là: P = F = k. = 200.80.10-3 = 16 N.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021