Khi nào động lượng biến thiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 126 sgk vật lí 10

Khi nào động lượng biến thiên?

Bài làm:

Động lượng của một vật biến thiên khi có một lực đủ mạnh tác dụng lên vật trong khoảng thời gian hữu hạn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021