Nêu những đặc điểm và công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 34:

Nêu những đặc điểm và công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Bài làm:

Gia tốc trong chuyển động tròn đều:

Phương: nằm dọc theo bán kính quỹ đạo.

Chiều: hướng vào tâm quỹ đạo.

Gia tốc của chuyển động tròn đều là gia tốc hướng tâm.

Độ lớn: .

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021