Giải câu 1 bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác- lơ sgk vật lí 10 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 162- sgk vật lí 10

Thế nào là quá trình đẳng tích? Tìm một số ví dụ về quá trình này.

Bài làm:

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.

Ví dụ: Nung một chất khí xác định trong một bình kín, bình có sự dãn nở vì nhiệt không đáng kể.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021