Trong các cách viết hệ thức của định luật II Newton sau đây, cách viết nào đúng?

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 65 sgk vật lí 10

Trong các cách viết hệ thức của định luật II Newton sau đây, cách viết nào đúng?

A. .

B.

C.

D. .

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021