Momen của ngẫu lực là:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 118 sgk vật lí 10

Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm.

Momen của ngẫu lực là:

A. 100 N.m

B. 2,0 N.m

C. 0,5 N.m

D. 1,0 N.m

Bài làm:

Chọn đáp án D

Giải thích: Momen của ngẫu lực là: M = F.d = 5.20. = 1 N.m

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021