Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc và quãng đường đi được

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 22 sgk vật lí 10

Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc và quãng đường đi được.

Bài làm:

Từ mối lên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều:

v2 – v02 = 2.a.S

Ta có: gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là: (m/s2).

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021