Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 22 sgk vật lí 10

Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo tham số dạng gì.

Bài làm:

Công thức tính quãng đường đi được: S = v0.t + .a.t2 (m).

Chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a.v > 0

Chuyển động thẳng chậm dần đều thì a.v < 0.

Quãng đường đi được trong chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc 2.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021