Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn tọa độ đề các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển động ném ngang

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK vật lí 10 trang 88:

Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn tọa độ đề - các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó.

Bài làm:

Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn hệ trục tọa độ Đề - các như sau là hợp lí nhất:

Gốc O tại bị trí vật được ném ra.

Trục Ox nằm theo phương ngang, chiều dương là chiều chuyển động theo phương ngang của vật.

Trục Oy theo phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới.

Cách phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần:

Chiếu vị trí của vật M lên các trục tọa độ, ta được các vị trí của vật theo các phương Ox, Oy. Đây chính là các chuyển động thành phần của vật.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021