Giải câu 6 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học sgk vật lí 10 trang 180

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 179 - sgk vật lí 10

Người ta thực hiện công 100 J để nén khi trong một xilanh. Tìm độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J.

Bài làm:

Người ta thực hiện công tức là vật đã nhận công ⇒ A > 0 ⇒ A = 100J.

Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J ⇒ Q < 0 ⇒ Q = -20J

Độ biến thiên nội năng của khí: ∆U = Q + A = -20 + 100 = 80J

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021