Giải câu 3 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học sgk vật lí 10 trang 179

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 179 - sgk vật lí 10

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình?

A. ∆U = A;

B. ∆U = Q + A;

C. ∆U = 0;

D. ∆U = Q;

Bài làm:

Chọn D vì theo đề bài chỉ xuất hiện quá trình nung nóng khí trong bình kín không có sự xuất hiện của quá trình thực hiện công hoặc nhận công.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021