Thế nào là chuyển động tịnh tiến?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 114 sgk vật lí 10

Thế nào là chuyển động tịnh tiến? Cho một ví dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và một ví dụ về chuyển động tịnh tiến cong?

Bài làm:

Chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên vật luôn song song với chính nó.

VD: Những chiếc guồng của cọn nước có chuyển động tịnh tiến cong

Ô tô đi trên đường thẳng là chuyển động tịnh tiến thẳng.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 10