Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì A. vật dừng lại ngay

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 115 sgk vật lí 10

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc = 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì

A. vật dừng lại ngay.vật

B. vật đổi chiều quay.

C. vật quay đều với tốc độ góc = 6,28 rad/s.

D. vật quay chậm dần rồi dừng lại.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Khi bị mất momen lực, thì không còn lực nào tác dụng vào vật nhưng vật vẫn còn momen quán tính nê vật quay đều sau đó

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021