Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 15 sgk vật lí 10

Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

Bài làm:

Đặc điểm của chuyển động thẳng đều:

Quỹ đạo: đường thẳng.

Tốc độ trung bình: như nhau trên mọi quãng đường.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021