Giải bài 25 vật lí 10: Động năng

  • 1 Đánh giá

Bài học này, KhoaHoc giới thiệu với các em một dạng năng lượng, đó là Động năng. Hi vọng với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể, các em có thể tự ôn tập bài tại nhà.

Nội dung bài viết gồm hai phần:

  • Lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa.

A. Lý thuyết

1. Động năng

Động năng là năng lượng của một vật có được do nó chuyển động.

Động năng của vật m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang chuyển động và xác định theo công thức:

(J).

2. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

Một vật chuyển động dưới tác dụng của ngoại lực F thì độ biến thiên động năng của vật là:

Hệ quả:

  1. Khi một lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng (vật sinh công âm)
  2. Khi một lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (vật sinh công dương).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 136 sgk vật lí 10

Nêu định nghĩa và công thức của động năng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 136 sgk vật lí 10

Khi nào động năng của vật

a) Biến thiên?

b) Tăng lên?

c) Giảm đi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 136 sgk vật lí 10

Câu nào sai trong các câu sau?

Động năng của vật không đổi khi vật

A. Chuyển động thẳng đều

B. Chuyển động với gia tốc không đổi

C. Chuyển động với gia tốc.

D. Chuyển động cong đều.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 136 sgk vật lí 10

Động năng của một vật nặng tăng khi

A. Gia tốc của vật a > 0.

B. Vận tốc của vật v > 0.

C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

D. Gia tốc của vật tăng.

Chọn đáp án đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 136 sgk vật lí 10

Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 0,1 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s.

B. 1,0 m/s.

C. 1,4 m/s.

D. 4,4 m/s.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 136 sgk vật lí 10

Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.104 J.

B. 2,47.105 J.

C. 2,42.106 J.

D. 3,2.106 J.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 136 sgk vật lí 10

Tính động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 136 sgk vật lí 10

Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng của lực nằm ngang 5 N, vật chuyển động và đi được 10 m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 25: Động năng


  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021