Công có thể biểu thị bằng tích của

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 132 sgk vật lí 10

Công có thể biểu thị bằng tích của

A. Năng lượng và khoảng thời gian.

B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.

C. Lực và quãng đường đi được.

D. Lực và vận tốc.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021