Giải câu 5 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí sgk vật lí 10 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 154 - sgk vật lí 10

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?

A. Chuyển động không ngừng.

B. Giữa các phân tử có khoảng cách.

C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng lớn.

Bài làm:

Theo thuyết động học phân tử chất khí thì các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.

Chọn C

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021