Nêu định nghĩa trọng tâm của vật

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 69 sgk vật lí 10

Nêu định nghĩa trọng tâm của vật.

Bài làm:

Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực của vật ấy.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021