Giải câu 3 bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt sgk vật lí 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 159 - sgk vật lí 10

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Bài làm:

Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

p ⇒ pV = hằng số.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021