Giải câu 7 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình sgk vật lí 10 trang 187

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 187 - sgk vật lí 10

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc vào điều kiện gì?

Bài làm:

Kích thước tinh thể của một chất có thể thay đổi từ vài xentimét đến cỡ vài phần mười nanomet tùy thuộc vào quá trình hình thành tinh thể diễn biến nhanh hay chậm: tốc độ kết tinh càng nhỏ, tinh thể có kích thước càng lớn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021