Giải câu 8 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí sgk vật lí 10 trang 155

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 155 - sgk vật lí 10

Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Bài làm:

  • Giữa các phân tử có tồn tại lực hút.

VD: Để 2 giọt nước tiếp xúc nhau, chúng bị lực hút vào nhau nhập thành một giọt.

  • Giữa các phân tử tồn tại lực đẩy.

VD: Xét một khối khí đựng trong xilanh có pittông đóng kín. Ta nén khí bằng cách đẩy pittông không thể đi xuống được nữa và lúc đó nếu ta bỏ tay ra thì pittông bị chất khí đẩy di chuyển ngược trở lên. Điều đó chứng tỏ khi các phân tử khí tiến sát gần nhau thì giữa chúng có xuất hiện lực đẩy.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021