Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất, hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4 h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 27 SGK - vật lí 10

Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất, hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4 h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu?

A. 4 s.

B. 2 s.

C. s.

D. Một đáp số khác.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

Giải thích:

Từ công thức tính quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do, ta có:

$\frac{4h}{h} = \frac{t^{2}_{2}}{t^{2}_{1}} = 4$

$t_{2} = 2.t_{1} = 2$ (s).

  • 131 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021