Mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 106 SGK Vật lí 10

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1 000 N. Điểm treo cỗ máy cách vai người trước 60 cm và cách vai người sau 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Bài làm:

Áp dụng quy tắc phân tích lực, lực tổng hợp tác dụng lên vai của hai người là: F = 1 000 N

Ta có: $\Leftrightarrow $ $\frac{F_{1}}{F_{2}} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$

Giải hệ gồm hai phương trình trên, ta được F1 = 400 N, F2 = 600 N

Lực tác dụng lên người đi trước là F1 = 400 N, người đi sau là F2 = 600 N

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021