Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các trường hợp sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK vật lí 10 trang 103:

Hãy vận dụng quy tắc momen lực vào các trường hợp sau:

a. Một người dùng xà beng để đẩy một hòn đá (Hình 18.3).

Giải câu 3 Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Moment lực

b. Một người cầm càng xe cút kít nâng lên (Hình 18.4).

Giải câu 3 Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Moment lực

c. Một người cầm hòn gạnh trên tay (Hình 18.5).

Giải câu 3 Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Moment lực

Bài làm:

a. FA.OA = FB.OB

b. P.d1 = F.d2

với d1, d2 là cánh tay đòn của lực F và trọng lực P.

c. P.d1 = F.d2

với d1, d2 là cánh tay đòn của lực F và trọng lực P.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021