Công suất của lực F là

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 132 sgk vật lí 10

Một lực không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc $\overrightarrow{v}$ theo hướng của . Công suất của lực

A. Fvt.

B. Fv.

C. Ft.

D. Fv2.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Chọn đáp án B.

Giải thích: P = W

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021