Phát biểu và viết công thức lực hướng tâm.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 82:

Phát biểu và viết công thức lực hướng tâm.

Bài làm:

Lực hướng tâm là lực giúp vật chuyển động theo quỹ đạo cong.

Công thức lực hướng tâm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021