Giải câu 3 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí sgk vật lí 10 trang 150

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 154 - sgk vật lí 10

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Bài làm:

  • Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
  • Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
  • Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021