Giải câu 7 trang 15 sgk: Chỉ ra câu sai

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 15 sgk vật lí 10

Chỉ ra câu sai.

Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau:

A. quỹ đạo là một đường thẳng.

B. vật đi được những quãng đường bẳng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.

C. tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.

D. tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021