Dựa vào bảng 39.1, hãy xác định độ ẩm cực đại A của không khí sgk vật lí 10 trang 211

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 211 - sgk vật lí 10

Dựa vào bảng 39.1, hãy xác định độ ẩm cực đại A của không khí ở 300C.

Giải bài 39: Độ ẩm của không khí - sgk vật lí 10 trang 211

Bài làm:

Dựa vào bảng 39.1, độ ẩm cực đại không khí ở 300C : A = 30,29 g/m3.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021