Viết công thức tính momen của ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có đặc điểm gì

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 118 sgk vật lí 10

Viết công thức tính momen của ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có đặc điểm gì?

Bài làm:

Momen ngẫu lực đối với trục quay O vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực:

M = F.d

M: Momen ngẫu lực (N.m)

F: Độ lớn của mỗi lực (N)

d: Cánh tay đòn của ngẫu lực (m).

Đặc điểm: Vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021