Giải phần E trang 109 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi vận dụng

Tìm hiểu về máy biến áp tự ngẫu và trả lời các câu hỏi sau:

1. Có thể áp dụng cho loại biến áp này không?

2. Loại biến áp này là máy tăng áp hay hạ áp?

Bài làm:

Máy biến áp tự ngẫu: là loại máy biến áp đơn giản.

1. Có thể sử dụng công thức mối liên hệ giữa hiệu điện thế và số vòng dây cho máy biến áp này.

2. Tùy theo cách chế tạo và cách nối với trở mà ta có máy tăng áp, hạ áp.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021