Giải thích tại sao lại khó có thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.

Bài làm:

Câu 4: Không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống y hệt nhau ngoại trừ sinh đôi cùng trứng, vì:

  • số giao tử bố, mẹ có thể tạo ra: 2n = 223
  • số biến dị tổ hợp mà một cặp bố mẹ có thể tạo ra là cực kì lớn 223 X 223 = 246 kiểu hợp từ khác nhau.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021