Giải tuần 29 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

5.

Bài giải:

Đổi: 90mm = 9cm

Diện tích tờ bìa đó là:

9 x 9 = 81 ()

Đáp số: 81

6.

Bài giải:

a) Diện tích mảng tường đó là:

20 x 20 x 8 = 3200 ()

b) Cần ít nhất 7 viên gạch men để được một mảng tường hình chữ nhật.

7.

Giải tuần 29 luyện tập 2

8.

Giải tuần 29 luyện tập 2

9.

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(15 + 5) x 2 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

15 x 5 = 75 ()

Đáp số: Chu vi: 40cm Diện tích: 75

10.

Bài giải:

Số lít xăng ở mỗi thùng lúc sau là:

1782 : 2 = 819 (lít)

Thùng thứ nhất chứa số lít xăng là:

819 + 127 = 1018 (lít)

Thùng thứ hai chứa số lít xăng là:

819 - 127 = 764 (lít)

Đáp số: 1018 lít và 764 lít

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021