Giải vật lí 12: Bài tập 1 trang 203 sgk

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 203 - sgk vật lí 12

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Bài làm:

Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra là :

  • Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ
  • Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.
  • Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu đô phải đủ lớn.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021